Monteringsanvisnig

 Innan monteringen ta bort all plastskydd 
  
 Ställ grillen på bockar eller bord. På kortsidan skruva fast benen för hjulen

   

 Skruva fast den andra ben och efter åt hjulen

  

 

 Montera de andra ben och där efter benstödet där det inte hjulen sitter

  

 

 Sett stödet för galler vev anordning och skruva fast 

  

 

 

 Sett in veven en bricka och där efter montera veven i supporten, fixera expanderbarnålen med en tång

  

 

 Nu är det dags för eldstaden i massive gjutjärn och kedja för att hänga supporten för galler. kedjan fixeras med en expanderbar nål i veven